ካብ 2012 ንደሓር ካብ ዲክታቶርያዊ ግፍዒ መንግስቲ ኤርትራ ነጻ ኰይኑ ዝርከብ ከባቢ ኣሎ። ሎሚ እተን ክልተ ዓድታት ቅኒቶን ክኒንን ባዕላተን ብደመክራሲያዊ መንገዲ ብዝመረጻኦም ነናታውተን ሽማግለታት ኪመሓዳራ ይርከባ ኣለዋ። እዘን ሽማለታት እዚኣተን ሎሚ ዝዀነ ይኹን ዓይነት ሓገዝ የድልየን ኣሎ።

ማሕበርና፡ ዘይመንግስታዊ ዘይፖለቲካዊ ትርፊ-ኣልቦ ዝዓዪ እዩ። እቲ ናይ ትርፊ ኣልቦነት ምስክርነት ማሕበርና ንኽትርዩ/ያ ኣብ’ዚ ምሉእ ሓሳባትዚ ዝጠውቑ/ቓ።

1 ስም፡ ቤት ጽሕፈትን ናይ ዕዮ ዓውደ ኣዋርሕን ማሕበር

   1.1  ማሕበር ብዝስዕብ ስም ይስመ፡ ማሕበር ረድኤትን ምዕባለን ኤርትራ ዝተ. ማ.

   1.2   ቤት ጽሕፈት ማሕበር C/o ኢዮብ መዓሾ፡ ዎልፋርትስቫየረር ስትራሰ 76131 ካርልስሩሀ፡ እቲ ማሕበር ኣብ ቤት ፍርዲ ማሕበራት ማንሃይም ምይጉብ እዩ።

    1.3  ናይ ዕዮ ዓውደ ኣዋርሕን ማሕበር እቲ ዓመታዊ ዓውደ ኣዋርሕ እዩ

2 ዕላማታትን ሸቶታትን ማሕበር

    2.1 እቲ ማሕበር ዘለዎ ዕላማ ብመስረት‘ቲ „ካብ ቀረጽ ነጻ ንዝዀነ ሸቶታት ዝምልከት ዓንቀጽ“ ሰብኣዊ ሓገዝ ንኣብ ኤርትራን ኣብ ናይ መዓስከር ስደተይናታትን ዘለዉ ሰባት፡ ብዘይ ኣፈላላይ ናይ እምነትን ፖለቲካዊ ኣረእኣያን ኣመጻጽኣ መበቈልን፡ ንናይ ባር ረብሓ ጉዳያት ዘገልግል መምርሒታት ናይ ግድን ይኽተል።

    2.2 ስርሓት ማሕበር፡ ኣብ መንጎ ኣህዛብ ስምምዕ ከም ዝነግስ ምግባርን፡ ኣብ ኵሉ ባህላዊ ሸለኻት ዓለምለኻዊ ኣረኣእያን ምጽውዋርን ምክብባርን ንምስፋን ዘቕንዐ ይኸውን፡

    2.3 እቲ ማሕበር ነዚ ይስዕብ ዕማማት ብፍሉይ ይከታተል፡

          2.3.1  ንኣብ ኤርትራን ኣብ መዓስከር ስደተይናታትን ዘለዉ፡ ደገፋት ንምግባር ገንዘባዊ ይኹን ማተሪያላዊ ሓገዝ የናዲ

          2.3.2  ተዓዘብትን ሓገዝትን፡ ናብ ኤርትራን ንመዓስከር ስደተይናታትን ይሰድድ። ሰብኣዊ ሓገዛት ኣብ ኤርትራን መዓስከር ስደተይናታትን ንኪወሃብን ከምኡ'ውን ህዝባዊ መብርህታትን መግለጽታትን ይካየድ። ንግላውን ናይ ገዛእ ረብሓን ዝምልከት ሸቶ ዘይብሉ፡ ኣብ ምህናጽ ሃገረ ኤርትራ ንዝካየድ ናይ ትምህርቲ ኣተዓባብያ ጥዕና ንከባቢ ይኹን ቑጠባዊ ሚዛን ዝምልከት ፕሮጀክትታት ምድጋፍ።

          2.3.3  እቲ ማሕበር ንባዕሉ፡ መንቀል ፕሮጀክትታት ኪኸውን ስለ ዝኽእል፡ ንዕኡ ይኸውን ዝብሎ ትካላት የቕውም። ከም’ዚ ዝመሰለ ህላወ ናይ ባዕሉ ፕሮጀክትታት ኣብ ግብሪ ንምውዓል ናይ ዓመታዊ ጠቕላላ ኣኼባ ኣባላት ውሳኔ የድሊ።

          2.3.4  ካልኦት ተመሳሳሊ ዕላማታትን ሸቶታትን ዘለወን ማሕበራት፡ ስርሓተን ካብ ቀረጽ ነጻ ብዘይ ጸገም ንምክያድ፡ እዚ ማሕበር እዚ ኣድላዪ ሓባራዊ ዝዀነ ኣገባባት ይፍጽም።

    2.4 ነቲ ኣብ ቅዋም ተዘርዚሩ ዘሎ ሸቶታት ኣብ ግብሪ ንምውዓል ዘድሊ ካብ ውጽኢታት ኣባላትን፡ ህዝባዊ ሓገዛት ብምካብን፡ ካብ መንግስታዊ ደገፋትን ይኸውን።

    2.5 እቲ ማሕበር ብመሰረት’ቲ ናይ ሓባር ረብሓ ዝምልከት “ካብ ቀረጽ ነጻ ዝዀነ ሸቶታትን” እቲ ናይ እቶት ኣገባብ ከምኡውን በቲ ነፍሲ ወከፉ ኣብ ገጊዜኡ ዝፈቕዶ ሕጊ መሰረት ዝምራሕ ይኸውን። ስርሓት ማሕበር፡ ትርፊ ንምካብ ኣይኰነን። እቲ ማሕበር ንርሰይ ከይበለ ዝሰርሕን፡ ናይ ገዛእ ርእሱ ቁጠባዊ ሸቶ ቀዳምነት ዘይህብሉን እዩ።  

    2.6 መሳርሒታት ማሕበር፡ ቅዋም ንዝንጽሮም ሸቶታት ጥራሕ ኪውዕል ይግባእ። ኣባላት ማሕበር ካብ መሳርሒታት ማሕበር ኣበል ኣይወስዱን። ዝዀን ይኹን ሰብ፡ ንሸቶታት ማሕበር ጓና ንዝዀኑ ወይ’ውን ብዘይተመጣጠነ ልዑል ጉንዖ ኪከሓስ የብሉን።

    2.7 ኵላቶም ኣባላት፡ ናይ ኣካላት መሪሕነት ማሕበር፡ እዚ ቅዋም’ዚ ፍሉይ መምርሒ ክሳዕ ዘይሃበ፡ ኣበል ኣይወሃቡን።

 

መድለዪ Search Suche بحث

ኣብ መርበብ መን ኣሎ Who's Online Wer ist online المتواجدون حاليا

We have 38 guests and no members online