ሓገዝክን(ኩም) ንምውፋይ

Eritrean Relief & Development Association (ERDA) e.V.

Bank; Sparkasse Karlsruhe     IBAN: DE08 6605 0101 0108 1032 27

SWIFT-BIC: KARSDE66XXX

ሓበሬታ ንኣጠቓቕማ ፐይፖል

 

ንመርበብማሕበርረድኤትንምዕብልናንኤርትራ፡ዝምልከት ዝዀነ ይኹን ነቐፌታ ወይ ንምምሕያሽ ቅርጺ መርበብ ይኹን ካልእ የድሊ እዩ ዚበሃል መልእኽቲ ብኢመይልና This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ክለኣኽ ከም ዝከኣል ብትሕትና ንሕብር።

Herzlich Willkommen zu unserer Website. Wir sind bereit Ihre Kritik, Verbesserungsvorschläge und Ihre Anliegen über jeder Art die uns betrafen können. Sie können uns mit E-Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Erichen.

Welcome to our website. We are ready your criticism, suggestions for improvement and your concerns about every kind that could concern us, tray to contact us through our e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

مرحبابكمفيموقعناعلىالانترنت. ناديالهلالعلىاستعدادانتقادهموالاقتراحاتوالمخاوفبشأنأينوعوالتيقدتتعلقلنا. يمكنكالاتصالبنامعالبريدالإلكترونيThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ሓበሬታ ንኣጠቓቕማ ፐይፖል

ንፕሮጀችትታት ናይ ማሕበር ረድኤትን ምዕብልናን ኤርትራ ዝተ. ማ. ሓገዛቶም ከወፍዩ ንዝደልዩ፡ በቲ ጽቡቕ ድልየቶም ነመስግን። ብ ፐይ ፖል ክትልእኩ ንዝደልዩ፡ ኣብ ዝቕጽል መልጐም ብምጥዋቕ ናብ ሕሳብኩም ትበጽሑ‘ሞ ዝመረጽኩምዎ ክብሪ ክትሰዱልና ከም እትኽእሉ ብትሕትና ንሕብር።

Wir sind sehr dankbar für diejenigen, die die Projekte der Eritrean Relief & Development Association e.V. unterstützen wollen. Diejenigen, die mit PayPal bezahlen möchten, können Sie die folgende Schaltfläche verwenden, um ihr Konto zu erreichen und uns den entschiedenen Wert zu senden.

We are very grateful to those who want to support the projects of Eritrean Relief & Development Association e.V. For those wishing to pay with PayPal, you can use the following button to reach your account and send us the determined value.

ونحنممتنونجدالأولئكالذينيرغبونفيدعممشاريعجمعيةإريترياالإغاثةوالتنميةe.V. بالنسبةلأولئكالذينيرغبونفيالدفعمعبايبال،يمكنكاستخدامالزرالتاليللوصولإلىحسابكوترسللناالقيمةالمحددة.

መድለዪ Search Suche بحث

ኣብ መርበብ መን ኣሎ Who's Online Wer ist online المتواجدون حاليا

We have 35 guests and no members online