2015 ብዛዕባ ናይ ጥዕና ፕሮጀክትና - ምክንኻን ስኒ

Veröffentlicht: Freitag, 30. September 2022

ብወርሒ ጥቅምቲ 2015፡ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ (ሕሃኣ) ዝነብሩ ኣባላት ናይ መሓዛ ማሕበርና ስታር 4 ስታር (S4AS)ን ማረምኤን  ብሕባር 4 ናይ ስኒ ክኢላታትን 8 ኣለይቲ ሕሙማን (ሲስተራትን) 4 ተሓጋገዝቲ ነቶም ኣብ መዓስከራት ስድተይናታት ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ናይ ስኒ ሕክምናዊ ሓገዛት ዘድልዮም ሰባት ሕክምናዊ ምትሕብባራት ኣካይዶም።

Weiterlesen: 2015 ብዛዕባ ናይ ጥዕና ፕሮጀክትና - ምክንኻን ስኒ

3 2015 ምዕዳል መነጽር ንሽማግለታትን ኣካለጽጉማንን:

Veröffentlicht: Freitag, 30. September 2022

ኣብ መዓስከር ስደተኛታት ማይ ዓይኒ

ማሕበርና ማረምኤ ንሓደ ናይ ምርመራ ዓይኒ ክኢላ ኣቶ ኣሸናኣፊ፡ ብ 2,000 ብር ብምቑጻር ነርባዕተ መዓልታት ዝኸውን ወይዘሮ ማርዮን ሽፐንገር ኣብ ዘላቶ፡ ኣብ ክልቲኡ መዓስከር ስደትኛታት ናይ ምዕዳል መነጽር ስርሓት ተኻይዱ። ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልታት ን208 ሰባት እቲ ዝግብኦም መነጽር ክዕደል ተኻኢሉ።

ብተውሳኺ’ውን 130 መነጽር ኣብ’ቲ መዓስከር ከም ዝቕመጥ ኰይኑ ኣሎ።

Weiterlesen: 3 2015 ምዕዳል መነጽር ንሽማግለታትን ኣካለጽጉማንን:

ሓፈሻዊ ንንጽህና ዘገድስ ነገራት

Veröffentlicht: Freitag, 30. September 2022

ንስደተይናታት ኤርትራውያን፡ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ማለት ኣብ ማይ ዓይኒ፡ ዓዲ ሓርሽ፡ ሽመልባን ሕንጻጽን ዝርከቡ ንሓፈሻዊ ናይ ጥዕና ኵነታት ኣድላዪ ዝዀኑ ነገራት ኣከፋፊልና። በብዓይነቱ ከም ንንጽህና ዘድልዩ ነገራት፡ ንቆልዑትን ኣንስትን ሰብኡትን ዝኸውን ጫማታትን ክዳውንትን ስረታትን፡ ናይ ዓራት ናውትን፡ ጥራውዝትን፡ ንናይ ምንቅስቓስ ጽጉማን ዝኸውን ኣባትርን ምርኩሳትን ወ.ዘ.ተ. . . ተዓዲሉ።

በጻሕቲ

Aktuell sind 43 Gäste und keine Mitglieder online